עכשיו במבצע ב- 2,550 שח בלבד

עכשיו במבצע ב- 2,550 שח בלבד

עכשיו במבצע ב- 2,550 שח בלבד

עכשיו במבצע ב- 2,550 שח בלבד

עכשיו במבצע ב- 3,300 שח בלבד

עכשיו במבצע ב- 1700 שח בלבד